ความรู้ต่างๆเรื่องโรงงานโลหะ

การทำงานของเครื่องปั๊มโลหะ

การทำงานของเครื่องปั๊มโลหะ

การทำงานของเครื่องปั๊มโลหะโดยหลักๆแล้วคือกระบวนการส่งผ่านแรงจากแหล่งพลังงานที่มีความแตกต่างกันไปยังเครื่องมือที่เรียกว่าแม่พิมพ์ โดยแม่พิมพ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะนั้นจะประกอบไปด้วยสองส่วนที่สำคัญคือแม่พิมพ์ตัวผู้ หรือที่เรียกันว่า พั้นช์ (Punch) ซึ่งแม่พิมพ์ตัวนี้จะอยู่ด้านบน ส่วนแม่พิมพ์อีกตัว จะเรียกว่าแม่พิมพ์ตัวเมีย หรือดาย (Die)…
Read More
เครื่องปั๊มโลหะแบบข้อเหวี่ยงมือสอง

เครื่องปั๊มโลหะแบบข้อเหวี่ยงมือสอง

เครื่องปั๊มโลหะแบบขอเหวี่ยง หรือ Crank Press เป็นอีกหนึ่งเครื่องปั๊มขึ้นรูปโลหะที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย โดบหลักการทำงานง่ายๆไม่ซับซ้อน คือ การส่งผ่านพลังงานจากมอเตอร์ผลิตไปยังเพลาข้อเหวี่ยง เพื่อให้เพลาข้อเหวี่ยงสามารถหมุนได้ เกิดแรงในการปั๊มขึ้นรูปผลิตชิ้นงาน…
Read More
ราคาของเครื่องปั๊มขึ้นรูปโลหะ

ราคาของเครื่องปั๊มขึ้นรูปโลหะ

การเลือกซื้อเครื่องปั๊มขึ้นรูปโลหะนั้นควรจะต้องพิจารณาถึงรูปแบบความต้องการในการใช้งานการที่เราสามารถกำหนดความต้องการและงบประมาณที่เรามีจะทำให้เราสามารถจำกัดข้อมูลหรือคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องปั๊มขึ้นรูปให้ตรงกับการใช้งานของเราได้ และช่วยประหยัดเวลาในการดำเนินการ ทางเราจึงได้ทำการศึกษาราคาของเครื่องปั๊มขึ้นรูปโลหะบางส่วนจากหลายๆบริษัทเพื่อนำมายกตัวอย่างให้ผู้อ่านได้เห็นภาพและเข้าใจถึงราคาของเครื่องมือชนิดนี้กันอย่างคร่าวๆ หากสนใจเกี่ยวกับการ ปั๊มโลหะ อยู่ล่ะก็ ทาง Pisit metal work ของเรายินดีให้บริการนะครับ คลิกเพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้เลย…
Read More
เครื่องปั๊มรูเหล็กมือสอง

เครื่องปั๊มรูเหล็กมือสอง

             สำหรับเครื่องปั๊มรูเหล็กถือเป็นอีกหนึ่งในเครื่องมือปั๊มขึ้นรูปโลหะที่มีแม่พิมพ์ออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้ใช้งานในกระบวนการเจาะรูโลหะ หรือ Piercing ลักษณะที่สำคัญของเครื่องปั๊มขึ้นรูปชนิดนี้คือ แม่พิมพ์ตัวผู้ หรือ พั้นช์ (Punch) และ…
Read More
เครื่องปั๊มโลหะมือโยก

เครื่องปั๊มโลหะมือโยก

เครื่องปั๊มโลหะมือโยก หรือ Hand Press Machine เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับขึ้นรูปโลหะที่มีกลไกลอย่างง่ายไม่ซับซ้อน เรียกได้ว่าเป็น Manual Machine คือใช้ระบบแรงกดจากมือคนเป็นหลัก…
Read More
เครื่องเครื่องปั๊มโลหะ

เครื่องปั๊มโลหะ Press Machine

เครื่องปั๊มโลหะ หรือ Press Machine คือ เครื่องมือสำหรับการขึ้นรูปโลหะให้เป็นไปตามที่ต้องการ โดยปรกติแล้วในวงการอุตสาหกรรมมักจะนิยมใช้เครื่องปั๊มโลหะ Press Machine ที่มีรูปทรงเป็นตัว…
Read More
เครื่องปั๊มโลหะแบบข้อเหวี่ยงมือสอง

เครื่องปั๊มโลหะข้อเหวี่ยง

              เครื่องปั๊มโลหะข้อเหวี่ยง หรือ Crank Press เป็นเครื่องปั๊มโลหะที่ออกแบบให้เกิดการทำงานจากกลไกการหมุนข้อเหวี่ยง เป็นกลไกลการทำงานแบบธรรมดาๆที่ไม่มีความซับซ้อนเท่าไรนัก อาศัยแรงจากการเหวี่ยงเท่านั้น โดยมอเตอร์ไฟฟ้าจะส่งพลังงานไปยังรอกผ่านสายพาน การปั๊มโลหะข้อเหวี่ยงจะใช้ตัวเชื่อมข้อเหวี่ยงที่ติดอยู่กับเพลาขับ…
Read More
เครื่องปั๊มโลหะขนาดเล็ก

เครื่องปั๊มโลหะขนาดเล็ก

สำหรับการปั๊มขึ้นรูปโลหะแล้วนั้น นอกจากจะอยู่ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยกำลังผลิตที่สูง รวมไปถึงชิ้นส่วนโลหะขนาดใหญ่แล้วนั้น การปั๊มขึ้นรูปโลหะยังมีการใช้งานในอุตสาหกรรมชนาดเล็ก หรือแม้แต่ในกิจการส่วนตัว ที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเครื่องปั๊มโลหะที่อาจจะมีกำลังผลิตมากเกินไป ทำให้ให้ผู้ผลิตมีการออกแบบเครื่องปั๊มโลหะขนาดเล็กเพื่อตอบสนองต่อการนำไปใช้งานในลักษณะนี้อีกด้วย โดยเครื่องปั๊มโลหะเหล่านี้จะมีขนาดเล็กตั้งแต่เครื่องที่สามารถยกได้ง่าย ย้ายไปทำงานบริเวณไหนก็ได้ จนไปถึงเครื่องขนาดกลางๆที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาแบบติดตั้งเฉพาะที่…
Read More
เครื่องปั๊มโลหะ

เครื่องปั๊มโลหะคืออะไร?

เครื่องปั๊มโลหะ (Press Machine) หรือเครื่องปั๊มขึ้นรูปเป็นเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับงานโลหะที่สามารถขึ้นรูปหรือตัดโลหะได้อย่างแม่นยำตามที่ต้องการ กระบวนการนี้อาจประกอบไปด้วยขั้นตอนการทำงานเพียงขั้นตอนเดียวหรือหลายขั้นตอนรวมกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของชิ้นงานและประเภทแม่พิมพ์ที่เลือกใช้ โดยทั่วไปแล้วการปั๊มโลหะมักเกี่ยวข้องกับการขึ้นรูปในแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การตัดเฉือน (shearing),…
Read More

การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ มีกี่ประเภทและมีขั้นตอนการทำอย่างไร

การออกแบบแม่พิมพ์โลหะในแต่ละครั้งจะต้องพิจารณาปัจจัยหลายๆอย่างประกอบกัน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดสำหรับการผลิตแม่พิมพ์ในแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่นำมาใช้ อายุการใช้งาน ต้นทุนการผลิต ความเที่ยงตรงของผลลัพธ์ที่จะได้เป็นต้น ซึ่งก่อนที่เราจะไปสู่ขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์โลหะนั้น เราจะต้องทำความเข้าใจกับส่วนประกอบของแม่พิมพ์แต่ละชนิด และประเภทของแม่พิมพ์แต่ละประเภทก่อนว่ามีลักษณะแบบใดบ้าง หากสนใจทาง…
Read More

โลหะเหล็กผสม (Ferrous Alloy) คืออะไร มีอะไรบ้าง

โลหะเหล็กผสม (Ferrous Alloy) เป็นโลหะที่มีส่วนประกอบของเหล็ก (Iron, Fe)เป็นส่วนใหญ่ และมีการเพิ่มองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อให้มีลักษณะทางกลและทางเคมีที่จำเป็น เนื่องจากโลหะเหล็กนั้นถึงแม้จะมีคุณสมบัติพิเศษคือไม่เกิดสนิมแต่คุณสมบัติอื่นๆน้อยเกินไปจึงไม่สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรงได้ ดังนั้นโลหะเหล็กที่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรมนั้นมักจะเป็นโลหะเหล็กผสมเป็นส่วนใหญ่…
Read More

รูปโลหะ (Metal figure) คืออะไร

โดยปรกติแล้วนั้นก่อนที่เราจะสามารถนำเอาโลหะมาใช้งานได้ในทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆ จำเป็นจะต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนการมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการขุด การสกัด การร่อน การถลุง การเผา การเติมสารเคมีเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเฉพาะ เป็นต้น เพราะธาตุโลหะแต่ละชนิดที่เกิดตามธรรมชาตินั้นจะพบอยู่ในสินแร่…
Read More

โลหะบริสุทธิ์ คืออะไร มีขั้นตอนการผลิตอย่างไร

โลหะบริสุทธิ์(Pure Metal) ตามความหมายคือโลหะที่ประกอบด้วยองค์ประกอบเดียว ไม่ได้ผสมกับโลหะชนิดอื่น ๆ โลหะแบบนี้จะมีเพียงอะตอมบริสุทธิ์ของธาตุโลหะนั้นๆ ตัวอย่างเช่น “เหล็กโลหะบริสุทธิ์” ประกอบด้วยอะตอมของเหล็กเท่านั้นโลหะบริสุทธ์ในเชิงพาณิชย์นั้นจะมีความบริสุทธิ์ขั้นต่ำ 99%…
Read More

โลหะอัลลอยคืออะไร มีอะไรบ้างที่เป็นโลหะอัลลอย

โลหะอัลลอย(Alloy)หรือโลหะผสมคือส่วนผสมของโลหะที่มีองค์ประกอบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นโลหะหรืออโลหะอยู่ด้วย หลอมรวมกันในอัตราส่วนที่เท่ากันหรือแตกต่างกัน ส่วนผสมที่มากกว่าจะเป็นโลหะหลัก ส่วนผสมที่มีปริมาณน้อยกว่าคือโลหะรอง ธาตุแต่ละชนิดจะไม่มีการรวมตัวกันในทางเคมี แต่ธาตุเหล่านี้อยู่ร่วมกันเป็น microscopic grain structure…
Read More

การขึ้นรูปโลหะแผ่นคืออะไร มีกระบวนการทำอย่างไร

การขึ้นรูปโลหะแผ่น (Sheet Metal Forming) เป็นกระบวนการที่ชิ้นส่วนของโลหะแผ่นถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นในมุมเรขาคณิตโดยไม่มีการสูญเสียเนื้อโลหะหรือไม่เปลี่ยนแปลงมวลปริมาตรและองค์ประกอบของโลหะนั้นๆ  กระบวนการนี้จะสร้างแรงเค้นที่เน้นให้วัสดุโลหะเปลี่ยนรูปทรง ไม่ว่าจะเป็นการบิดงอ การยืดแผ่นโลหะออกให้มีรูปร่างที่ซับซ้อนหลากหลาย เพื่อนำไปใช้งานต่อไป กระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นสามารถใช้เพื่อผลิตชิ้นส่วนต่างๆได้หลากหลาย…
Read More

โลหะมีกี่ชนิด จำแนกอย่างไรบ้าง

ความก้าวหน้าในกระบวนการผลิตโลหะทำให้เราได้รับการปฏิวัติอุตสาหกรรม สิ่งนี้นำไปสู่การเติบโตอย่างทวีคูณของอารยธรรมมนุษย์ทำให้เรามาถึงจุดที่เราอยู่ในปัจจุบัน ทุกวันนี้โลหะประเภทต่างๆมีอยู่รอบตัวเรามากมาย ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ที่เราใช้ไปจนถึงภาชนะหุงหาอาหาร โลหะเป็นธาตุที่พบได้มากในธรรมชาติ ซึ่งเราสามารถจำแนกได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่เราต้องการ โดยหลักๆแล้วมีวิธีแยกประเภทโลหะสามวิธี ได้แก่ หากสนใจทาง PisitMetal…
Read More

โลหะเหล็กคืออะไร มีอะไรบ้างที่เป็นโลหะเหล็ก

เมื่อพูดถึงโลหะเราสามารถอธิบายได้หลากหลายรูปแบบ โลหะบางชนิดอาจเหนียว บางชนิดอาจเปราะ โลหะอื่น ๆ อาจเป็นแม่เหล็กและบางชนิดไม่มีแม่เหล็กเลย สิ่งที่กล่าวมาล้วนเป็นความแตกต่างที่สำคัญ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อจัดประเภทโลหะแล้ว ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งที่ควรสังเกตคือโลหะนั้นเป็นโลหะเหล็กหรือโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก หากสนใจทาง…
Read More

การขึ้นรูปโลหะ (Metal Forming) แบ่งเป็นกี่ประเภทและมีกระบวนการอย่างไร

การขึ้นรูปโลหะ (Metal Forming) เป็นกระบวนการผลิตประเภทหนึ่งที่เปลี่ยนรูปร่างของโลหะในขณะที่อยู่ในสภาวะของแข็ง ให้กลายเป็นชิ้นงานที่มีรูปแบบตามความต้องการ โดยใช้แม่พิมพ์หรือเครื่องมือเฉพาะ (Die หรือ Forming Tool)…
Read More

โลหะเบา (Light metal) คืออะไร มีกี่ประเภท

คุณอาจคิดว่าโลหะทั่วไปนั้นจะต้องมีลักษณะที่หนักหรือมีความหนาแน่นสูง ซึ่งนับว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องสำหรับโลหะโดยส่วนใหญ่ แต่ยังมีโลหะบางชนิดที่เบากว่าน้ำและบางชนิดก็เบาเกือบเท่ากับอากาศ โลหะเหล่านี้ถูกเรียกว่า โลหะเบา (Light metal) ลักษณะพิเศษที่สำคัญของโลหะประเภทนี้คือ เป็นโลหะที่มีน้ำหนักอะตอมต่ำ อัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักสูง…
Read More

โลหะผสม (Alloy) คืออะไร มีอะไรบ้างที่เป็นโลหะผสม

           โลหะผสม (Alloy) คือ สารที่เกิดจากการหลอมสององค์ประกอบขึ้นไปเข้าด้วยกันโดยที่อย่างน้อยหนึ่งในนั้นจะต้องเป็นโลหะ โลหะผสมจะตกผลึกเมื่อเย็นตัวลงกลายเป็นของแข็ง เราจะไม่สามารถแยกส่วนประกอบของโลหะผสมได้โดยใช้วิธีทางกายภาพ โลหะผสมมักมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันและจะยังคงคุณสมบัติของโลหะแม้ว่าโลหะผสมนั้นๆ จะมีองค์ประกอบส่วนที่ไม่ใช่โลหะรวมอยู่ด้วยก็ตาม โลหะผสมมีอยู่ทุกหนทุกแห่งรอบตัวเราตั้งแต่วัสดุอุดฟัน ล้ออัลลอยบนรถของเรา…
Read More

“โลหะ” คืออะไร มีคุณสมบัติอย่างไรและมีกี่ประเภท

“โลหะ (Metals)” คือองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นของแข็ง ที่มีจุดหลอมเหลวค่อนข้างสูง แข็งแรง ทนทาน มันวาว มีสีเทาเงิน เป็นตัวนำไฟฟ้าและความร้อนที่ดี รวมถึงง่ายต่อการนำมาขึ้นรูปเพื่อใช้ทำงานในรูปแบบต่างๆ…
Read More

สแตนเลสเชื่อมกับเหล็กได้ไหม

สำหรับคำถามที่ว่า “สแตนเลสเชื่อมกับเหล็กได้ไหม” ได้ไหมนั้น เราบอกได้เลยว่า เหล็กกล้าสแตนเลส สามารถเชื่อมกับเหล็กได้ดี อีกทั้งยังเชื่อมได้อย่างหลากหลายกระบวนการอีกด้วย เช่น กระบวนการเชื่อมความต้านทาน กระบวนการการเชื่อมอาร์ค…
Read More

จักรเย็บผ้ามีกี่แบบ แต่ละแบบใช้งานอย่างไร

อย่างที่รู้ดีกันอยู่แล้วว่า อุตสาหกรรมเสื้อผ้า หรือเครื่องนุ่งห่มนั้น ถือเป็นอุตสาหกรรมหลักอันดับต้น ๆ ในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ เพราะมันคือ สิ่งจำเป็นที่มนุษย์เราทุกคนต้องมี ซึ่งหากใครอยากทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้า ไม่ว่าจะเป็นการบริการตัดเย็บเสื้อผ้า…
Read More

งานปั้มขึ้นรูป คืออะไร

อย่างที่รู้ดีกันอยู่แล้วว่า ผลิตภัณฑ์โดยส่วนใหญ่ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรานี้ จะถูกผลิตขึ้นทีละจำนวนมาก ๆ และด้วยกรรมวิธีนี้นี่เอง จึงทำให้เราได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูก ด้วยการใช้งานปั๊มขึ้นรูป…
Read More

โลหะมีกี่ชนิด แต่ละชนิดใช้งานอย่างไร

สำหรับการระบุถึงคุณสมบัติ รวมถึงการแบ่งชนิดของโลหะนั้น สามารถแบ่งได้ตามธาตุทางเคมี ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว โลหะ คือ วัสดุที่มีทั้งคุณสมบัติ และความสามารถอีกมากหลาย ตัวอย่างเช่น มีความมันวาว…
Read More

หล่อเหล็กคืออะไร และเหล็กหล่อมีกี่ชนิด

สำหรับการหล่อเหล็กประเภทนี้ จะใช้ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว จะแบ่งออกเป็น 5 ชนิดด้วยกัน ซึ่งในแต่ละชนิดนั้น จะมีคุณสมบัติ รวมถึงปริมาณของคาร์บอนที่แตกต่างกันออกไป โดยส่วนผสมทางเคมีของเหล็กหล่อนแต่ละชนิดนั้น…
Read More

การหล่อโลหะ คืออะไร

สำหรับการหล่อโลหะ คือ การขึ้นรูปโลหะ โดยการนำโลหะมาหลอมเหลว จากนั้นนำโลหะที่หลอมเลวแล้วนั้น นำไปเทเข้าสู่แบบหล่อ หรือแม่พิมพ์ และเมื่อโลหะแข็งตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ก็จะได้ชิ้นงานตามที่เราต้องการ โดยการเทน้ำลงบนแบบที่ที่เราทำไว้…
Read More
แม่พิมพ์โลหะครบวงจร

บริการออกแบบ-รับผลิตแม่พิมพ์โลหะครบวงจร

พิศิษฐ์ โลหะกิจ ผู้นำที่ให้บริการด้านการออกแบบด้านวิศกรรมกรรม จัดจำหน่ายและผลิตแม่พิมพ์โลหะครบวงจร ตั้งแต่วางแบบให้ลูกค้า รับผลิตแม่พิมพ์ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ รวมไปถึงจัดจำหน่ายแม่พิมพ์โลหะสำหรับลูกค้าที่ต้องการเครื่องจักร และลูกค้าโรงงานอุสาหกรรม นอกจากนี้ พิศิษฐ์…
Read More
ขั้นรูปโลหะ

การขึ้นรูปโลหะ และวิธีขึ้นรูปโลหะ

หากคุณกำลังจะสั่งผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรโลหะ เครื่องพิมพ์โลหะ ตลอดจนแม่พิมพ์โลหะสักชิ้น แต่ยังไม่รู้จักการผลิตแม่พิมพ์โลหะที่ดีพอ วันนี้พิศิษฐ์ โลหะกิจ จะพาทุกคนมาทำความรู้จัก กระบวนการผลิตแม่พิมพ์โลหะกันมากขึ้น มาทำความรู้จัก การขึ้นรูปโลหะ…
Read More