รับปั๊มโลหะยโสธร

บริการปั๊มโลหะครบวงจรยโสธร เราคือผู้เชี่ยวชาญให้บริการด้านการรับปั๊มโลหะ ปั๊มเหล็ก ขึ้นรูป ผลิตอะไหล่ เหล็ก เหล็กขาว เหล็กดำ สแตนเลส อลูมิเนียม เราดูแลบริการรับปั๊มโลหะ รับขึ้นรูปชิ้นงานแบบครบวงจรด้วยเครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน เราส่งมอบงานคุณภาพให้กับลูกค้าของเราทุกคน

โดยบริการของเรานั้นเริ่มตั้งแต่กระบวนการ  วิเคราะห์สินค้าตัวอย่าง หรือแบบดรออิ้ง และแบบร่างขึ้นมา ไปจนถึงกระบวนการจัดทำแม่พิมพ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบ

 • แม่พิมพ์โลหะ – รับผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล แม่พิมพ์โลหะ และชิ้นส่วนโลหะสำหรับโรงงาน โดยรับขึ้นรูปโลหะและออกแบบแม่พิมพ์ทุกชนิด ด้วยชิ้นส่วนและอะไหล่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ทำให้ได้แม่พิมพ์โลหะที่มีคุณภาพสูง
 • แม่พิมพ์ตัวตอก – รับผลิตแม่พิมพ์ตัวตอก แท่นตอกอักษร บล็อกตอกโลโก้ แม่พิมพ์สำหรับตอกพระเครื่อง ด้วยวัสดุเหล็กกล้าที่ได้มาตรฐาน พร้อมกรรมวิธีอบชุบเพื่อเพิ่มความทนทานให้แม่พิมพ์ตัวตอก
 • แม่พิมพ์ซิงเกิ้ลดาย (Single Die) – รับผลิตแม่พิมพ์แบบตัดเดี่ยว สำหรับปั้มขึ้นรูปแผ่นโลหะ โดยใช้วัสดุเหล็กล้าชนิดพิเศษสำหรับผลิตแม่พิมพ์ซิงเกิ้ลดายโดยเฉพาะ เพื่อความแข็งแรงของตัวเครื่อง
 • แม่พิมพ์โปรเกรสซีฟว์ (Progressive Die) – รับผลิตแม่พิมพ์แบบผสมทุกชนิด ในต้นทุนต่ำโดยคัดสรรวัตดุที่ได้มาตรฐาน ผ่านกระบวนการชุบเคลือบเฉพาะส่วนที่ออกแบบพิเศษ เพื่อให้แม่พิมพ์มีความทนทานยื่งขึ้น
 • แม่พิมพ์ตัดเฉือน (Shaearing Die) – รับผลิตแม่พิมพ์ตัดเฉือน รับผลิตแม่พิมพ์เฉาะส่วนโลหะทุกชนิดสำหรับโรงงาน อาทิ แม่พิมพ์ตัดแผ่นเหล่า (Blanking Die) แม่พิมพ์เจาะรู (Piercing Die) แม่พิมพ์ตัดขอบ (Trimming Die) แม่พิมพ์เจาะรูแบบต่อเนื่อง (Perforating Die) แม่พิมพ์บาก (Notching) แม่พิมพ์ตัดแยกส่วน (Parting Die) แม่พิมพ์ตัดซอย (Slitting Die) เป็นต้น

สนใจติดต่อสอบถาม


ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกระบวนการผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการปั๊มโลหะสำหรับวัตถุดิบต่างๆ และชิ้นส่วนที่ต้องการผลิต รวมถึงสามารถสอบถามขั้นตอน และขอใบเสนอราคา โดยติดต่อผ่านช่องทางไลน์

บริการปั๊มโลหะยโสธร ดูแลกระบวนการผลิตครบวงจร

ปั๊มโลหะ อำเภอกุดชุม

 • ปั๊มโลหะ ตำบลกำแมด 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลกุดชุม 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลคำน้ำสร้าง 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลนาโส่ 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลหนองหมี 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลหนองแหน 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลห้วยแก้ง 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลโนนเปือย 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลโพนงาม

 ปั๊มโลหะ อำเภอคำเขื่อนแก้ว

 • ปั๊มโลหะ ตำบลกุดกุง 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลกู่จาน 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลดงเจริญ 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลดงแคนใหญ่ 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลทุ่งมน 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลนาคำ 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลนาแก 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลย่อ 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลลุมพุก 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลสงเปือย 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลเหล่าไฮ 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลแคนน้อย 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลโพนทัน

 ปั๊มโลหะ อำเภอค้อวัง

 • ปั๊มโลหะ ตำบลกุดน้ำใส 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลค้อวัง 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลน้ำอ้อม 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลฟ้าห่วน

 ปั๊มโลหะ อำเภอทรายมูล

 • ปั๊มโลหะ ตำบลดงมะไฟ
 • ปั๊มโลหะ ตำบลดู่ลาด 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลทรายมูล 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลนาเวียง 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลไผ่

 ปั๊มโลหะ อำเภอป่าติ้ว

 • ปั๊มโลหะ ตำบลกระจาย 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลศรีฐาน 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลเชียงเพ็ง 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลโคกนาโก 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลโพธิ์ไทร

 ปั๊มโลหะ อำเภอมหาชนะชัย

 • ปั๊มโลหะ ตำบลคูเมือง 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลบากเรือ 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลบึงแก 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลผือฮี 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลพระเสาร์ 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลฟ้าหยาด 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลม่วง 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลสงยาง 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลหัวเมือง 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลโนนทราย

 ปั๊มโลหะ อำเภอเมือง

 • ปั๊มโลหะ ตำบลขั้นไดใหญ่ 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลขุมเงิน 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลค้อเหนือ 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลดู่ทุ่ง 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลตาดทอง 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลทุ่งนางโอก 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลทุ่งแต้ 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลนาสะไมย์ 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลน้ำคำใหญ่ 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลสำราญ 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลสิงห์ 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลหนองคู 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลหนองหิน 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลหนองเป็ด 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลหนองเรือ 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลเขื่องคำ 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลเดิด 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลในเมือง

 ปั๊มโลหะ อำเภอเลิงนกทา

 • ปั๊มโลหะ ตำบลกุดเชียงหมี 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลกุดแห่ 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลบุ่งค้า 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลศรีแก้ว 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลสร้างมิ่ง 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลสวาท 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลสามัคคี 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลสามแยก 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลห้องแซง 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลโคกสำราญ

 ปั๊มโลหะ อำเภอไทยเจริญ

 • ปั๊มโลหะ ตำบลคำเตย 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลคำไผ่ 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลน้ำคำ 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลส้มผ่อ 
 • ปั๊มโลหะ ตำบลไทยเจริญ