รับปั๊มโลหะอุบลราชธานี

บริการปั๊มโลหะครบวงจรอุบลราชธานี เราคือผู้เชี่ยวชาญให้บริการด้านการรับปั๊มโลหะ ปั๊มเหล็ก ขึ้นรูป ผลิตอะไหล่ เหล็ก เหล็กขาว เหล็กดำ สแตนเลส อลูมิเนียม เราดูแลบริการรับปั๊มโลหะ รับขึ้นรูปชิ้นงานแบบครบวงจรด้วยเครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน เราส่งมอบงานคุณภาพให้กับลูกค้าของเราทุกคน

โดยบริการของเรานั้นเริ่มตั้งแต่กระบวนการ  วิเคราะห์สินค้าตัวอย่าง หรือแบบดรออิ้ง และแบบร่างขึ้นมา ไปจนถึงกระบวนการจัดทำแม่พิมพ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบ

 • แม่พิมพ์โลหะ – รับผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล แม่พิมพ์โลหะ และชิ้นส่วนโลหะสำหรับโรงงาน โดยรับขึ้นรูปโลหะและออกแบบแม่พิมพ์ทุกชนิด ด้วยชิ้นส่วนและอะไหล่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ทำให้ได้แม่พิมพ์โลหะที่มีคุณภาพสูง
 • แม่พิมพ์ตัวตอก – รับผลิตแม่พิมพ์ตัวตอก แท่นตอกอักษร บล็อกตอกโลโก้ แม่พิมพ์สำหรับตอกพระเครื่อง ด้วยวัสดุเหล็กกล้าที่ได้มาตรฐาน พร้อมกรรมวิธีอบชุบเพื่อเพิ่มความทนทานให้แม่พิมพ์ตัวตอก
 • แม่พิมพ์ซิงเกิ้ลดาย (Single Die) – รับผลิตแม่พิมพ์แบบตัดเดี่ยว สำหรับปั้มขึ้นรูปแผ่นโลหะ โดยใช้วัสดุเหล็กล้าชนิดพิเศษสำหรับผลิตแม่พิมพ์ซิงเกิ้ลดายโดยเฉพาะ เพื่อความแข็งแรงของตัวเครื่อง
 • แม่พิมพ์โปรเกรสซีฟว์ (Progressive Die) – รับผลิตแม่พิมพ์แบบผสมทุกชนิด ในต้นทุนต่ำโดยคัดสรรวัตดุที่ได้มาตรฐาน ผ่านกระบวนการชุบเคลือบเฉพาะส่วนที่ออกแบบพิเศษ เพื่อให้แม่พิมพ์มีความทนทานยื่งขึ้น
 • แม่พิมพ์ตัดเฉือน (Shaearing Die) – รับผลิตแม่พิมพ์ตัดเฉือน รับผลิตแม่พิมพ์เฉาะส่วนโลหะทุกชนิดสำหรับโรงงาน อาทิ แม่พิมพ์ตัดแผ่นเหล่า (Blanking Die) แม่พิมพ์เจาะรู (Piercing Die) แม่พิมพ์ตัดขอบ (Trimming Die) แม่พิมพ์เจาะรูแบบต่อเนื่อง (Perforating Die) แม่พิมพ์บาก (Notching) แม่พิมพ์ตัดแยกส่วน (Parting Die) แม่พิมพ์ตัดซอย (Slitting Die) เป็นต้น

สนใจติดต่อสอบถาม


ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกระบวนการผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการปั๊มโลหะสำหรับวัตถุดิบต่างๆ และชิ้นส่วนที่ต้องการผลิต รวมถึงสามารถสอบถามขั้นตอน และขอใบเสนอราคา โดยติดต่อผ่านช่องทางไลน์

บริการปั๊มโลหะอุบลราชธานี ดูแลกระบวนการผลิตครบวงจร

ปั๊มโลหะอำเภอนาตาล

 • ปั๊มโลหะตำบลกองโพน 
 • ปั๊มโลหะตำบลนาตาล 
 • ปั๊มโลหะตำบลพะลาน 
 • ปั๊มโลหะตำบลพังเคน

 ปั๊มโลหะอำเภอนาเยีย

 • ปั๊มโลหะตำบลนาดี 
 • ปั๊มโลหะตำบลนาเยีย 
 • ปั๊มโลหะตำบลนาเรือง
 •  ปั๊มโลหะอำเภอน้ำขุ่น
 • ปั๊มโลหะตำบลขี้เหล็ก 
 • ปั๊มโลหะตำบลตาเกา 
 • ปั๊มโลหะตำบลโคกสะอาด 
 • ปั๊มโลหะตำบลไพบูลย์

 ปั๊มโลหะอำเภอสว่างวีระวงศ์

 • ปั๊มโลหะตำบลท่าช้าง 
 • ปั๊มโลหะตำบลบุ่งมะแลง 
 • ปั๊มโลหะตำบลสว่าง 
 • ปั๊มโลหะตำบลแก่งโดม

 ปั๊มโลหะอำเภอเหล่าเสือโก้ก

 • ปั๊มโลหะตำบลหนองบก 
 • ปั๊มโลหะตำบลเหล่าเสือโก้ก 
 • ปั๊มโลหะตำบลแพงใหญ่ 
 • ปั๊มโลหะตำบลโพนเมือง

 ปั๊มโลหะอำเภอกุดข้าวปุ้น

 • ปั๊มโลหะตำบลกาบิน 
 • ปั๊มโลหะตำบลข้าวปุ้น 
 • ปั๊มโลหะตำบลหนองทันน้ำ 
 • ปั๊มโลหะตำบลแก่งเค็ง 
 • ปั๊มโลหะตำบลโนนสวาง

 ปั๊มโลหะอำเภอดอนมดแดง

 • ปั๊มโลหะตำบลคำไฮใหญ่ 
 • ปั๊มโลหะตำบลดอนมดแดง 
 • ปั๊มโลหะตำบลท่าเมือง 
 • ปั๊มโลหะตำบลเหล่าแดง

 ปั๊มโลหะอำเภอตระการพืชผล

 • ปั๊มโลหะตำบลกระเดียน 
 • ปั๊มโลหะตำบลกุดยาลวน 
 • ปั๊มโลหะตำบลกุศกร 
 • ปั๊มโลหะตำบลขามเปี้ย 
 • ปั๊มโลหะตำบลขุหลุ 
 • ปั๊มโลหะตำบลคอนสาย 
 • ปั๊มโลหะตำบลคำเจริญ 
 • ปั๊มโลหะตำบลตระการ 
 • ปั๊มโลหะตำบลตากแดด 
 • ปั๊มโลหะตำบลถ้ำแข้ 
 • ปั๊มโลหะตำบลท่าหลวง 
 • ปั๊มโลหะตำบลนาพิน 
 • ปั๊มโลหะตำบลนาสะไม 
 • ปั๊มโลหะตำบลบ้านแดง 
 • ปั๊มโลหะตำบลสะพือ 
 • ปั๊มโลหะตำบลหนองเต่า 
 • ปั๊มโลหะตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา 
 • ปั๊มโลหะตำบลเกษม 
 • ปั๊มโลหะตำบลเซเป็ด 
 • ปั๊มโลหะตำบลเป้า 
 • ปั๊มโลหะตำบลโคกจาน 
 • ปั๊มโลหะตำบลโนนกุง 
 • ปั๊มโลหะตำบลไหล่ทุ่ง

 ปั๊มโลหะอำเภอตาลสุม

 • ปั๊มโลหะตำบลคำหว้า 
 • ปั๊มโลหะตำบลจิกเทิง 
 • ปั๊มโลหะตำบลตาลสุม 
 • ปั๊มโลหะตำบลนาคาย 
 • ปั๊มโลหะตำบลสำโรง 
 • ปั๊มโลหะตำบลหนองกุง

 ปั๊มโลหะอำเภอทุ่งศรีอุดม

 • ปั๊มโลหะตำบลกุดเรือ 
 • ปั๊มโลหะตำบลนาห่อม 
 • ปั๊มโลหะตำบลนาเกษม 
 • ปั๊มโลหะตำบลหนองอ้ม 
 • ปั๊มโลหะตำบลโคกชำแระ

 ปั๊มโลหะอำเภอนาจะหลวย

ปั๊มโลหะตำบลนาจะหลวย 

 • ปั๊มโลหะตำบลบ้านตูม 
 • ปั๊มโลหะตำบลพรสวรรค์ 
 • ปั๊มโลหะตำบลโนนสมบูรณ์ 
 • ปั๊มโลหะตำบลโนนสวรรค์ 
 • ปั๊มโลหะตำบลโสกแสง

 ปั๊มโลหะอำเภอน้ำยืน

 • ปั๊มโลหะตำบลบุเปือย 
 • ปั๊มโลหะตำบลยาง 
 • ปั๊มโลหะตำบลยางใหญ่ 
 • ปั๊มโลหะตำบลสีวิเชียร 
 • ปั๊มโลหะตำบลเก่าขาม 
 • ปั๊มโลหะตำบลโซง 
 • ปั๊มโลหะตำบลโดมประดิษฐ์

 ปั๊มโลหะอำเภอบุณฑริก

 • ปั๊มโลหะตำบลคอแลน 
 • ปั๊มโลหะตำบลนาโพธิ์ 
 • ปั๊มโลหะตำบลบัวงาม 
 • ปั๊มโลหะตำบลบ้านแมด
 • ปั๊มโลหะตำบลหนองสะโน 
 • ปั๊มโลหะตำบลห้วยข่า 
 • ปั๊มโลหะตำบลโนนค้อ 
 • ปั๊มโลหะตำบลโพนงาม

 ปั๊มโลหะอำเภอพิบูลมังสาหาร

 • ปั๊มโลหะตำบลกุดชมภู 
 • ปั๊มโลหะตำบลดอนจิก 
 • ปั๊มโลหะตำบลทรายมูล 
 • ปั๊มโลหะตำบลนาโพธิ์ 
 • ปั๊มโลหะตำบลบ้านแขม 
 • ปั๊มโลหะตำบลพิบูล 
 • ปั๊มโลหะตำบลระเว 
 • ปั๊มโลหะตำบลหนองบัวฮี 
 • ปั๊มโลหะตำบลอ่างศิลา 
 • ปั๊มโลหะตำบลโนนกลาง 
 • ปั๊มโลหะตำบลโนนกาหลง 
 • ปั๊มโลหะตำบลโพธิ์ศรี 
 • ปั๊มโลหะตำบลโพธิ์ไทร 
 • ปั๊มโลหะตำบลไร่ใต้

 ปั๊มโลหะอำเภอม่วงสามสิบ

 • ปั๊มโลหะตำบลดุมใหญ่ 
 • ปั๊มโลหะตำบลนาเลิง 
 • ปั๊มโลหะตำบลม่วงสามสิบ 
 • ปั๊มโลหะตำบลยางสักกระโพหลุ่ม 
 • ปั๊มโลหะตำบลยางโยภาพ 
 • ปั๊มโลหะตำบลหนองช้างใหญ่ 
 • ปั๊มโลหะตำบลหนองฮาง 
 • ปั๊มโลหะตำบลหนองเมือง 
 • ปั๊มโลหะตำบลหนองเหล่า 
 • ปั๊มโลหะตำบลหนองไข่นก 
 • ปั๊มโลหะตำบลเตย 
 • ปั๊มโลหะตำบลเหล่าบก 
 • ปั๊มโลหะตำบลโพนแพง 
 • ปั๊มโลหะตำบลไผ่ใหญ่

 ปั๊มโลหะอำเภอวารินชำราบ

 • ปั๊มโลหะตำบลคำขวาง 
 • ปั๊มโลหะตำบลคำน้ำแซบ 
 • ปั๊มโลหะตำบลคูเมือง 
 • ปั๊มโลหะตำบลท่าลาด 
 • ปั๊มโลหะตำบลธาตุ 
 • ปั๊มโลหะตำบลบุ่งหวาย 
 • ปั๊มโลหะตำบลบุ่งไหม 
 • ปั๊มโลหะตำบลวารินชำราบ 
 • ปั๊มโลหะตำบลสระสมิง 
 • ปั๊มโลหะตำบลหนองกินเพล 
 • ปั๊มโลหะตำบลห้วยขะยุง 
 • ปั๊มโลหะตำบลเมืองศรีไค 
 • ปั๊มโลหะตำบลแสนสุข 
 • ปั๊มโลหะตำบลโนนผึ้ง 
 • ปั๊มโลหะตำบลโนนโหนน 
 • ปั๊มโลหะตำบลโพธิ์ใหญ่

 ปั๊มโลหะอำเภอศรีเมืองใหม่

 • ปั๊มโลหะตำบลคำไหล 
 • ปั๊มโลหะตำบลดอนใหญ่ 
 • ปั๊มโลหะตำบลตะบ่าย 
 • ปั๊มโลหะตำบลนาคำ 
 • ปั๊มโลหะตำบลนาเลิน 
 • ปั๊มโลหะตำบลลาดควาย 
 • ปั๊มโลหะตำบลวาริน 
 • ปั๊มโลหะตำบลสงยาง 
 • ปั๊มโลหะตำบลหนามแท่ง 
 • ปั๊มโลหะตำบลเอือดใหญ่ 
 • ปั๊มโลหะตำบลแก้งกอก

 ปั๊มโลหะอำเภอสำโรง

 • ปั๊มโลหะตำบลขามป้อม 
 • ปั๊มโลหะตำบลค้อน้อย 
 • ปั๊มโลหะตำบลบอน 
 • ปั๊มโลหะตำบลสำโรง 
 • ปั๊มโลหะตำบลหนองไฮ 
 • ปั๊มโลหะตำบลโคกก่อง 
 • ปั๊มโลหะตำบลโคกสว่าง 
 • ปั๊มโลหะตำบลโนนกลาง 
 • ปั๊มโลหะตำบลโนนกาเล็น

 ปั๊มโลหะอำเภอสิรินธร

 • ปั๊มโลหะตำบลคันไร่ 
 • ปั๊มโลหะตำบลคำเขื่อนแก้ว
 • ปั๊มโลหะตำบลช่องเม็ก 
 • ปั๊มโลหะตำบลนิคมลำโดมน้อย 
 • ปั๊มโลหะตำบลฝางคำ 
 • ปั๊มโลหะตำบลโนนก่อ

 ปั๊มโลหะอำเภอเขมราฐ

 • ปั๊มโลหะตำบลขามป้อม 
 • ปั๊มโลหะตำบลนาแวง 
 • ปั๊มโลหะตำบลหนองนกทา 
 • ปั๊มโลหะตำบลหนองผือ 
 • ปั๊มโลหะตำบลหนองสิม 
 • ปั๊มโลหะตำบลหัวนา 
 • ปั๊มโลหะตำบลเขมราฐ 
 • ปั๊มโลหะตำบลเจียด 
 • ปั๊มโลหะตำบลแก้งเหนือ

 ปั๊มโลหะอำเภอเขื่องใน

 • ปั๊มโลหะตำบลกลางใหญ่ 
 • ปั๊มโลหะตำบลก่อเอ้ 
 • ปั๊มโลหะตำบลค้อทอง 
 • ปั๊มโลหะตำบลชีทวน 
 • ปั๊มโลหะตำบลท่าไห 
 • ปั๊มโลหะตำบลธาตุน้อย 
 • ปั๊มโลหะตำบลนาคำใหญ่ 
 • ปั๊มโลหะตำบลบ้านกอก 
 • ปั๊มโลหะตำบลบ้านไทย 
 • ปั๊มโลหะตำบลยางขี้นก 
 • ปั๊มโลหะตำบลศรีสุข 
 • ปั๊มโลหะตำบลสร้างถ่อ 
 • ปั๊มโลหะตำบลสหธาตุ 
 • ปั๊มโลหะตำบลหนองเหล่า 
 • ปั๊มโลหะตำบลหัวดอน 
 • ปั๊มโลหะตำบลเขื่องใน 
 • ปั๊มโลหะตำบลแดงหม้อ 
 • ปั๊มโลหะตำบลโนนรัง

 ปั๊มโลหะอำเภอเดชอุดม

 • ปั๊มโลหะตำบลกลาง 
 • ปั๊มโลหะตำบลกุดประทาย 
 • ปั๊มโลหะตำบลคำครั่ง 
 • ปั๊มโลหะตำบลตบหู 
 • ปั๊มโลหะตำบลทุ่งเทิง 
 • ปั๊มโลหะตำบลท่าโพธิ์ศรี 
 • ปั๊มโลหะตำบลนากระแซง 
 • ปั๊มโลหะตำบลนาส่วง 
 • ปั๊มโลหะตำบลนาเจริญ 
 • ปั๊มโลหะตำบลบัวงาม 
 • ปั๊มโลหะตำบลป่าโมง 
 • ปั๊มโลหะตำบลสมสะอาด 
 • ปั๊มโลหะตำบลเมืองเดช 
 • ปั๊มโลหะตำบลแก้ง 
 • ปั๊มโลหะตำบลโนนสมบูรณ์ 
 • ปั๊มโลหะตำบลโพนงาม

 ปั๊มโลหะอำเภอเมือง

 • ปั๊มโลหะตำบลกระโสบ 
 • ปั๊มโลหะตำบลกุดลาด 
 • ปั๊มโลหะตำบลขามใหญ่ 
 • ปั๊มโลหะตำบลขี้เหล็ก 
 • ปั๊มโลหะตำบลปทุม 
 • ปั๊มโลหะตำบลปะอาว 
 • ปั๊มโลหะตำบลหนองขอน 
 • ปั๊มโลหะตำบลหนองบ่อ 
 • ปั๊มโลหะตำบลหัวเรือ 
 • ปั๊มโลหะตำบลแจระแม 
 • ปั๊มโลหะตำบลในเมือง 
 • ปั๊มโลหะตำบลไร่น้อย

 ปั๊มโลหะอำเภอโขงเจียม

 • ปั๊มโลหะตำบลนาโพธิ์กลาง 
 • ปั๊มโลหะตำบลหนองแสงใหญ่ 
 • ปั๊มโลหะตำบลห้วยยาง 
 • ปั๊มโลหะตำบลห้วยไผ่ 
 • ปั๊มโลหะตำบลโขงเจียม

 ปั๊มโลหะอำเภอโพธิ์ไทร

 • ปั๊มโลหะตำบลม่วงใหญ่ 
 • ปั๊มโลหะตำบลสองคอน 
 • ปั๊มโลหะตำบลสารภี 
 • ปั๊มโลหะตำบลสำโรง 
 • ปั๊มโลหะตำบลเหล่างาม 
 • ปั๊มโลหะตำบลโพธิ์ไทร