รับปั๊มโลหะแพร่

บริการปั๊มโลหะครบวงจรแพร่ เราคือผู้เชี่ยวชาญให้บริการด้านการรับปั๊มโลหะ ปั๊มเหล็ก ขึ้นรูป ผลิตอะไหล่ เหล็ก เหล็กขาว เหล็กดำ สแตนเลส อลูมิเนียม เราดูแลบริการรับปั๊มโลหะ รับขึ้นรูปชิ้นงานแบบครบวงจรด้วยเครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน เราส่งมอบงานคุณภาพให้กับลูกค้าของเราทุกคน

โดยบริการของเรานั้นเริ่มตั้งแต่กระบวนการ  วิเคราะห์สินค้าตัวอย่าง หรือแบบดรออิ้ง และแบบร่างขึ้นมา ไปจนถึงกระบวนการจัดทำแม่พิมพ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบ

 • แม่พิมพ์โลหะ – รับผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล แม่พิมพ์โลหะ และชิ้นส่วนโลหะสำหรับโรงงาน โดยรับขึ้นรูปโลหะและออกแบบแม่พิมพ์ทุกชนิด ด้วยชิ้นส่วนและอะไหล่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ทำให้ได้แม่พิมพ์โลหะที่มีคุณภาพสูง
 • แม่พิมพ์ตัวตอก – รับผลิตแม่พิมพ์ตัวตอก แท่นตอกอักษร บล็อกตอกโลโก้ แม่พิมพ์สำหรับตอกพระเครื่อง ด้วยวัสดุเหล็กกล้าที่ได้มาตรฐาน พร้อมกรรมวิธีอบชุบเพื่อเพิ่มความทนทานให้แม่พิมพ์ตัวตอก
 • แม่พิมพ์ซิงเกิ้ลดาย (Single Die) – รับผลิตแม่พิมพ์แบบตัดเดี่ยว สำหรับปั้มขึ้นรูปแผ่นโลหะ โดยใช้วัสดุเหล็กล้าชนิดพิเศษสำหรับผลิตแม่พิมพ์ซิงเกิ้ลดายโดยเฉพาะ เพื่อความแข็งแรงของตัวเครื่อง
 • แม่พิมพ์โปรเกรสซีฟว์ (Progressive Die) – รับผลิตแม่พิมพ์แบบผสมทุกชนิด ในต้นทุนต่ำโดยคัดสรรวัตดุที่ได้มาตรฐาน ผ่านกระบวนการชุบเคลือบเฉพาะส่วนที่ออกแบบพิเศษ เพื่อให้แม่พิมพ์มีความทนทานยื่งขึ้น
 • แม่พิมพ์ตัดเฉือน (Shaearing Die) – รับผลิตแม่พิมพ์ตัดเฉือน รับผลิตแม่พิมพ์เฉาะส่วนโลหะทุกชนิดสำหรับโรงงาน อาทิ แม่พิมพ์ตัดแผ่นเหล่า (Blanking Die) แม่พิมพ์เจาะรู (Piercing Die) แม่พิมพ์ตัดขอบ (Trimming Die) แม่พิมพ์เจาะรูแบบต่อเนื่อง (Perforating Die) แม่พิมพ์บาก (Notching) แม่พิมพ์ตัดแยกส่วน (Parting Die) แม่พิมพ์ตัดซอย (Slitting Die) เป็นต้น

สนใจติดต่อสอบถาม


ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกระบวนการผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการปั๊มโลหะสำหรับวัตถุดิบต่างๆ และชิ้นส่วนที่ต้องการผลิต รวมถึงสามารถสอบถามขั้นตอน และขอใบเสนอราคา โดยติดต่อผ่านช่องทางไลน์

บริการปั๊มโลหะแพร่ ดูแลกระบวนการผลิตครบวงจร

ปั๊มโลหะ  อำเภอร้องกวาง

 • ปั๊มโลหะ ตำบลทุ่งศรี
 • ปั๊มโลหะ ตำบลน้ำเลา
 • ปั๊มโลหะ ตำบลบ้านเวียง
 • ปั๊มโลหะ ตำบลร้องกวาง
 • ปั๊มโลหะ ตำบลร้องเข็ม
 • ปั๊มโลหะ ตำบลห้วยโรง
 • ปั๊มโลหะ ตำบลแม่ทราย
 • ปั๊มโลหะ ตำบลแม่ยางตาล
 • ปั๊มโลหะ ตำบลแม่ยางร้อง
 • ปั๊มโลหะ ตำบลแม่ยางฮ่อ
 • ปั๊มโลหะ ตำบลไผ่โทน

 ปั๊มโลหะ  อำเภอลอง

 • ปั๊มโลหะ ตำบลต้าผามอก
 • ปั๊มโลหะ ตำบลทุ่งแล้ง
 • ปั๊มโลหะ ตำบลบ่อเหล็กลอง
 • ปั๊มโลหะ ตำบลบ้านปิน
 • ปั๊มโลหะ ตำบลปากกาง
 • ปั๊มโลหะ ตำบลหัวทุ่ง
 • ปั๊มโลหะ ตำบลห้วยอ้อ
 • ปั๊มโลหะ ตำบลเวียงต้า
 • ปั๊มโลหะ ตำบลแม่ปาน

ปั๊มโลหะ  อำเภอวังชิ้น

 • ปั๊มโลหะ ตำบลนาพูน
 • ปั๊มโลหะ ตำบลป่าสัก
 • ปั๊มโลหะ ตำบลวังชิ้น
 • ปั๊มโลหะ ตำบลสรอย
 • ปั๊มโลหะ ตำบลแม่ป้าก
 • ปั๊มโลหะ ตำบลแม่พุง
 • ปั๊มโลหะ ตำบลแม่เกิ๋ง

ปั๊มโลหะ  อำเภอสอง

 • ปั๊มโลหะ ตำบลทุ่งน้าว
 • ปั๊มโลหะ ตำบลบ้านกลาง
 • ปั๊มโลหะ ตำบลบ้านหนุน
 • ปั๊มโลหะ ตำบลสะเอียบ
 • ปั๊มโลหะ ตำบลหัวเมือง
 • ปั๊มโลหะ ตำบลห้วยหม้าย
 • ปั๊มโลหะ ตำบลเตาปูน
 • ปั๊มโลหะ ตำบลแดนชุมพล

 ปั๊มโลหะ  อำเภอสูงเม่น

 • ปั๊มโลหะ ตำบลดอนมูล
 • ปั๊มโลหะ ตำบลน้ำชำ
 • ปั๊มโลหะ ตำบลบ้านกวาง
 • ปั๊มโลหะ ตำบลบ้านกาศ
 • ปั๊มโลหะ ตำบลบ้านปง
 • ปั๊มโลหะ ตำบลบ้านเหล่า
 • ปั๊มโลหะ ตำบลพระหลวง
 • ปั๊มโลหะ ตำบลร่องกาศ
 • ปั๊มโลหะ ตำบลสบสาย
 • ปั๊มโลหะ ตำบลสูงเม่น
 • ปั๊มโลหะ ตำบลหัวฝาย
 • ปั๊มโลหะ ตำบลเวียงทอง

ปั๊มโลหะ  อำเภอหนองม่วงไข่

 • ปั๊มโลหะ ตำบลตำหนักธรรม
 • ปั๊มโลหะ ตำบลทุ่งแค้ว
 • ปั๊มโลหะ ตำบลน้ำรัด
 • ปั๊มโลหะ ตำบลวังหลวง
 • ปั๊มโลหะ ตำบลหนองม่วงไข่
 • ปั๊มโลหะ ตำบลแม่คำมี

ปั๊มโลหะ  อำเภอเด่นชัย

 • ปั๊มโลหะ ตำบลปงป่าหวาย
 • ปั๊มโลหะ ตำบลห้วยไร่
 • ปั๊มโลหะ ตำบลเด่นชัย
 • ปั๊มโลหะ ตำบลแม่จั๊วะ
 • ปั๊มโลหะ ตำบลไทรย้อย

 ปั๊มโลหะ  อำเภอเมือง

 • ปั๊มโลหะ ตำบลกาญจนา
 • ปั๊มโลหะ ตำบลช่อแฮ
 • ปั๊มโลหะ ตำบลทุ่งกวาว
 • ปั๊มโลหะ ตำบลทุ่งโฮ้ง
 • ปั๊มโลหะ ตำบลท่าข้าม
 • ปั๊มโลหะ ตำบลนาจักร
 • ปั๊มโลหะ ตำบลน้ำชำ
 • ปั๊มโลหะ ตำบลบ้านถิ่น
 • ปั๊มโลหะ ตำบลป่าแดง
 • ปั๊มโลหะ ตำบลป่าแมต
 • ปั๊มโลหะ ตำบลร่องฟอง
 • ปั๊มโลหะ ตำบลวังธง
 • ปั๊มโลหะ ตำบลวังหงษ์
 • ปั๊มโลหะ ตำบลสวนเขื่อน
 • ปั๊มโลหะ ตำบลห้วยม้า
 • ปั๊มโลหะ ตำบลเหมืองหม้อ
 • ปั๊มโลหะ ตำบลแม่คำมี
 • ปั๊มโลหะ ตำบลแม่ยม
 • ปั๊มโลหะ ตำบลแม่หล่าย
 • ปั๊มโลหะ ตำบลในเวียง