Uncategorized

สแตนเลสเชื่อมกับเหล็กได้ไหม

สำหรับคำถามที่ว่า “สแตนเลสเชื่อมกับเหล็กได้ไหม” ได้ไหมนั้น เราบอกได้เลยว่า เหล็กกล้าสแตนเลส สามารถเชื่อมกับเหล็กได้ดี อีกทั้งยังเชื่อมได้อย่างหลากหลายกระบวนการอีกด้วย เช่น กระบวนการเชื่อมความต้านทาน กระบวนการการเชื่อมอาร์ค หรือ การเชื่อมลำอิเล็กตรอน เป็นต้น ซึ่งกระบวนการเชื่อมเหล่านี้นั้น พื้นผิวโลหะจะต้องสะอาด และการขยายตัวทางความร้อนของเหล็กกล้าสแตนเลสออสเตนนิติค ต้องมีมากกว่าเหล็กกล้าคาร์บอนถึง 50% เพื่อให้เกิดการบิดตัวน้อยที่สุด

หากสนใจทาง PisitMetal ของเรามีบริการ ปั้มโลหะ ขึ้นรูปโหละ ด้วยนะครับ

Contents

สแตนเลส

วิธีการเลือกเหล็กกล้าสแตนเลส

               สำหรับวิธีการเลือกชนิดของเหล็กกล้าสแตนเลสนั้น จะขึ้นอยู่กับความต้องการ ว่าต้องการนำไปใช้กับงานอะไร แต่โดยส่วนมากแล้วนั้น จะพิจารณาจากความต้านทานการกัดกร่อน ความต้านทานการเติมออกซิเจน หรือความต้านทานการหมอง เป็นต้น สำหรับเพิ่มเติมในส่วนที่ต้องการเท่านั้น ซึ่งเหล็กกล้าสแตนเลสที่เลือกนั้น ต้องมีคุณสมบัติทางกลต่ำสุด เช่น ความเหนียว ความแข็งแรง ต้องดัดงอได้ รวมถึงความแข็งแกร่งต่อการล้า เพราะเหล็กกล้าสแตนเลสในบางชนิด อาจมีความต้านทานการกัดกร่อนน้อย สำหรับขั้นตอนการเลือกขั้นสุดท้ายนั้นคือ จะต้องทำบนพื้นฐานของโลหะที่จัดหาได้ โดยมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด แต่ต้องตรงกับความต้องการใช้งานอีกด้วย

เหล็ก

วิธีการเลือกโลหะเติม

               โลหะเติมสำหรับการเชื่อมเหล้กกล้าสเตนเลสนั้น ต้องผลิตจากอิเล็กโทรดที่หุ้มด้วยฟลักซ์ มีลวดแกนโลหะ และแกนตัน ลวดไส้ฟลักซ์ ลวดแกนตัน และลวดแถบโลหะ แต่ถ้าวัตถุที่จะใช้เติมลงไปนั้น ไม่สามารถหาได้ อาจใช้โลหะที่บรรจุโลหะเจือสูงกว่า ซึ่งมีเหล็กกล้าสแตนเลสออสเตนนิติคอีกหลายชนิด ที่โลหะเติมตรงกัน เช่น  201, 202, 205, 216, 301, 302, 304 และ 305 เป็นต้น แนะนำว่า วัตถุเติมสำหรับโลหะเจือเหล่านี้ ต้องเป็นโลหะเจือที่บรรจุโครเมียม และนิกเกิลสูง ตัวอย่างเช่น 3087 ที่ถูกนำมาใช้กับ 301, 302, 304 และ 305 อีกทั้ง 201, 202, 205 และ 216 ถ้า 209, 219, 240 ก็อาจใช้ร่วมด้วยได้เช่นกัน ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาได้จริง ๆ

               แต่หากคุณสมบัติความแข็งแรงสูงสุด รวมถึงความต้านทานการกัดกร่อนสูงสุดได้ถูกกำหนดไว้ อาจต้องใช้โลหะเติมที่ตรงกัน หรือมีส่วนผสมที่เหมือนกัน สำหรับโลหะผสมพื้นฐานมาร์เทนซิติค หรือ กึ่งออสสเตนนิติค ต้องปล่อยให้ชิ้นงานที่เชื่อมไว้ทำการละลายให้เต็มที่เสียก่อน แต่หากทำไม่ได้ ต้องทำการละลายส่วนประกอบก่อนทำการเชื่อม แล้วทำการบ่มหลังจากเชื่อมเรียบร้อยแล้ว