Uncategorized

โลหะเหล็กผสม (Ferrous Alloy) คืออะไร มีอะไรบ้าง

โลหะเหล็กผสม (Ferrous Alloy) เป็นโลหะที่มีส่วนประกอบของเหล็ก (Iron, Fe)เป็นส่วนใหญ่ และมีการเพิ่มองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อให้มีลักษณะทางกลและทางเคมีที่จำเป็น เนื่องจากโลหะเหล็กนั้นถึงแม้จะมีคุณสมบัติพิเศษคือไม่เกิดสนิมแต่คุณสมบัติอื่นๆน้อยเกินไปจึงไม่สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรงได้ ดังนั้นโลหะเหล็กที่นิยมนำไปใช้ประโยชน์ทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรมนั้นมักจะเป็นโลหะเหล็กผสมเป็นส่วนใหญ่ หากสนใจทาง PisitMetal ของเรามีบริการ ปั้มโลหะ ขึ้นรูปโหละ ด้วยนะครับ องค์ประกอบที่มีผลต่อโลหะเหล็กผสม (Elements Ferrous Alloy)              องค์ประกอบอื่นๆที่ถูกเติมลงไปในเหล็กนั้นมีผลช่วยปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลและเชิงเคมีของเหล็กให้ดีขึ้น และองค์ประกอบเหล่านั้นต่างก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น              โครเมียม (Chromium) โครเมียมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม(Stainless Steel) การมีโครเมียมที่ระดับสูงกว่า 11% ทำให้โลหะมีคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อนโดยการสร้างชั้นโครเมียมออกซิไดซ์ที่ด้านบนของโลหะ ซึ่งหมายความว่าโลหะหลักจะไม่สัมผัสกับออกซิเจนและลดอัตราการกัดกร่อนได้สูง ดังนั้นจึงโลหะเหล็กผสมจึงพร้อมใช้งานโดยไม่ต้องเคลือบป้องกันใด ๆ นอกจากนั้นโครเมียมยังช่วยเพิ่มความต้านทานแรงดึงความแข็งความเหนียวความต้านทานต่อการสึกหรอ              แมงกานีส (Manganese) แมงกานีสช่วยเพิ่มความเหนียว ทนต่อการสึกหรอ กำจัดการก่อตัวของซัลไฟด์เหล็กที่เป็นอันตราย เพิ่มความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูง              คาร์บอน ( C )คาร์บอนที่เติมลงในโลหะเหล็กจะช่วยทำให้จุดหลอมเหลวต่ำลง หากมีมากจะทำให้เหล็กเปราะ              ซิลิคอน (Silicon) ซิลิคอนช่วยปรับปรุงความแข็งแรงและให้ความยืดหยุ่นโดยเฉพาะในโลหะเหล็กผสมที่เป็นสปริง ความสำคัญอีกประการหนึ่งคือการเพิ่มคุณสมบัติทางแม่เหล็กของโลหะให้กับเหล็ก             …

Uncategorized

รูปโลหะ (Metal figure) คืออะไร

โดยปรกติแล้วนั้นก่อนที่เราจะสามารถนำเอาโลหะมาใช้งานได้ในทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆ จำเป็นจะต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนการมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการขุด การสกัด การร่อน การถลุง การเผา การเติมสารเคมีเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเฉพาะ เป็นต้น เพราะธาตุโลหะแต่ละชนิดที่เกิดตามธรรมชาตินั้นจะพบอยู่ในสินแร่ (Ores) ชนิดต่างๆ ที่ต้องนำมาผ่านกระบวนการสกัดทั้งทางกายภาพและทางเคมี เพื่อให้ได้โลหะในรูปแบบที่ต้องการ โลหะโดยส่วนใหญ่อยู่ในรูปของของแข็ง มีสีทึบ มัน วาว มีส่วนประกอบทางเคมีและรูปผลึกที่เป็นระเบียบ แต่มีเพียงส่วนน้อยที่อยู่ในรูปแบบอื่น ซึ่งได้แก่ โลหะปรอทซึ่งอยู่ในรูปแบบของเหลว              โลหะส่วนใหญ่ที่เราพบมักจะไม่ใช่ธาตุที่อยู่ในรูปอิสระ (ยกเว้น เงิน ทองแดง  ทองคำ เงิน แพลทินัม) แต่จะพบในรูปแบบของสารประกอบทางเคมี ได้แก่ 1.สารประกอบออกไซด์ ซึ่งเป็นสารประกอบทางเคมีที่มีออกซิเจนอย่างน้อยหนึ่งอะตอม มีสถานะเป็นของแข็ง จุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูงเพราะเป็นสารประกอบไอออนิก โลหะออกไซด์ที่ละลายน้ำแล้วมีฤทธิ์เป็นเบสได้แก่  MgO, Na2O, Li2O, K2O เป็นต้น โลหะออกไซด์ประเภทที่ไม่ละลายน้ำ ได้แก่ BeO และ SiO2 ซึ่งโลหะออกไซด์ประเภทนี้มีฤทธิ์เป็นกลาง 2.สารประกอบซัลไฟด์ เป็นสารประกอบที่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบ และ 3.สารประกอบคาร์บอเนต เป็นสารประกอบที่มีคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบ หากสนใจทาง PisitMetal…

Uncategorized

โลหะบริสุทธิ์ คืออะไร มีขั้นตอนการผลิตอย่างไร

โลหะบริสุทธิ์(Pure Metal) ตามความหมายคือโลหะที่ประกอบด้วยองค์ประกอบเดียว ไม่ได้ผสมกับโลหะชนิดอื่น ๆ โลหะแบบนี้จะมีเพียงอะตอมบริสุทธิ์ของธาตุโลหะนั้นๆ ตัวอย่างเช่น “เหล็กโลหะบริสุทธิ์” ประกอบด้วยอะตอมของเหล็กเท่านั้นโลหะบริสุทธ์ในเชิงพาณิชย์นั้นจะมีความบริสุทธิ์ขั้นต่ำ 99% กว่าจะได้มาซึ่งโลหะบริสุทธิ์นั้นมักผ่านกระบวนการมากมายหลายขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการถลุงแร่โลหะ การเติมสารต่างๆผ่านกระบวนการทางเคมีที่ซับซ้อน ไปจนถึงเทคนิคการกลั่นที่หลากหลาย เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลผลิตสุดท้ายอยู่ในรูปแบบที่จะนไปใช้งานได้ต่อไปตามวัตถุประสงค์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม แต่ในบางกรณีการผลิตโลหะบริสุทธิ์ของธาตุโลหะบางชนิดมีขั้นตอนค่อนข้างน้อยเนื่องจากโลหะเหล่านี้มักเกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่แล้วโดยไม่รวมตัวกับองค์ประกอบอื่นๆ ซึ่งได้แก่ทอง เงิน และแพลทินัม ดังนั้นจึงสามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้โดยผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์อีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในขณะที่ธาตุโลหะอื่นๆที่เกิดในธรรมชาติมักอยู่ในรูปของสารประกอบออกไซด์หรือซัลไฟด์ จึงต้องมีการเปลี่ยนสถานะของธาตุก่อนด้วยกระบวนการที่ซับซ้อนก่อนจะนำไปใช้งานได้จริง หากสนใจทาง PisitMetal ของเรามีบริการ ปั้มโลหะ ขึ้นรูปโหละ ด้วยนะครับ ขั้นตอนการผลิตโลหะบริสุทธิ์              การขุด (Mining) ถือเป็นขั้นตอนแรกสุดในการผลิตโลหะ ขั้นตอนนี้คือการแยกเอาแร่โลหะออกจากพื้นผิวของโลก การขุดหาแร่โลหะแต่ละชนิดมีขั้นตอนที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแหล่งพื้นที่พบรวมไปถึงชนิดของแร่โลหะนั้นๆ แร่บางชนิดอยู่ผิวดิน ขุดลงไปเพียงไม่กี่เมตรก็พบ ตัวอย่างเช่น “ทองแดง” ส่วนใหญ่ได้มาจากเหมืองเปิดขนาดใหญ่อาจมีความลึกได้มากถึงเกือบ 0.6 ไมล์ (1 กม.) และกว้างมากถึงมากกว่า 2.25 ไมล์ (3.5 กม.) ในขณะที่แร่บางชนิดต้องอาจต้องขุดลึกลงไปมากขึ้น นอกจากนี้โลหะบางชนิดก็มาจากน้ำทะเลในมหาสมุทร อย่างเช่น แมกนีเซียม…

Uncategorized

โลหะอัลลอยคืออะไร มีอะไรบ้างที่เป็นโลหะอัลลอย

โลหะอัลลอย(Alloy)หรือโลหะผสมคือส่วนผสมของโลหะที่มีองค์ประกอบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นโลหะหรืออโลหะอยู่ด้วย หลอมรวมกันในอัตราส่วนที่เท่ากันหรือแตกต่างกัน ส่วนผสมที่มากกว่าจะเป็นโลหะหลัก ส่วนผสมที่มีปริมาณน้อยกว่าคือโลหะรอง ธาตุแต่ละชนิดจะไม่มีการรวมตัวกันในทางเคมี แต่ธาตุเหล่านี้อยู่ร่วมกันเป็น microscopic grain structure โดยปรกติแล้วนั้นโลหะบริสุทธิ์แต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และโดดเด่นแตกต่างกันออกไปเช่น มีความแข็งแรงและความแข็งสูง ทนต่อความร้อนและการกัดกร่อน หรือมีการนำไฟฟ้าที่ดี เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของโลหะในเชิงพาณิชย์ จึงมีการพยายามที่จะรวมคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์เหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อสร้างโลหะที่เหมาะสำหรับการใช้งานเฉพาะด้านมากกว่า จึงเกิดเป็นอุตสาหกรรมการผลิตโลหะอัลลอยขึ้น หากสนใจทาง PisitMetal ของเรามีบริการ ปั้มโลหะ ขึ้นรูปโหละ ด้วยนะครับ              โลหะอัลลอยบางชนิดเกิดขึ้นตามธรรมชาติและต้องการการแปรรูปเพียงเล็กน้อยเพื่อเปลี่ยนเป็นวัสดุเกรดอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่นโลหะอัลลอยเฟอร์โร (Ferro-alloys) ได้แก่ เฟอร์โรโครเมียม (Ferro-chromium) และเฟอร์โรซิลิกอน (Ferro-silicon)  ซึ่งผลิตได้จากการการถลุงแร่ผสม มักถูกนำไปใช้ในการผลิตเหล็กหลายชนิด ส่วนโลหะอัลลอยทางการค้าอื่นๆ โดยทั่วไปแล้วจะต้องผ่านกระบวนการแปรรูปที่มากขึ้นและส่วนใหญ่มักเกิดจากการผสมโลหะหลอมเหลวในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม สำหรับขั้นตอนในการรวมโลหะหลอมเหลวหรือการผสมโลหะกับอโลหะจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคุณสมบัติขององค์ประกอบหรือธาตุที่ใช้ ตัวอย่างของโลหะอัลลอย ทองสำริด (Bronze) เป็นโลหะอัลลอยในยุคแรกๆและเก่าแก่ที่สุด เกิดจากการผสมของทองแดงและดีบุก ขัดแล้วเป็นเงาสวยงาม ทนทานต่อการสึกกร่อน มักถูกนำมาใช้ใรงานอนุสาวรีย์ เครื่องดนตรี และใบพัดเรือ เหล็กกล้า (Steel) เป็นโลหะอัลลอยที่มีส่วนผสมระหว่างเหล็กกับองค์ประกอบอื่นๆ เช่น คาร์บอน แมงกานีส นิกเกิล โครเมียม…

Uncategorized

การขึ้นรูปโลหะแผ่นคืออะไร มีกระบวนการทำอย่างไร

การขึ้นรูปโลหะแผ่น (Sheet Metal Forming) เป็นกระบวนการที่ชิ้นส่วนของโลหะแผ่นถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นในมุมเรขาคณิตโดยไม่มีการสูญเสียเนื้อโลหะหรือไม่เปลี่ยนแปลงมวลปริมาตรและองค์ประกอบของโลหะนั้นๆ  กระบวนการนี้จะสร้างแรงเค้นที่เน้นให้วัสดุโลหะเปลี่ยนรูปทรง ไม่ว่าจะเป็นการบิดงอ การยืดแผ่นโลหะออกให้มีรูปร่างที่ซับซ้อนหลากหลาย เพื่อนำไปใช้งานต่อไป กระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นสามารถใช้เพื่อผลิตชิ้นส่วนต่างๆได้หลากหลาย ส่วนประกอบเหล่านี้มีน้ำหนักตั้งแต่หลายร้อยกรัมจนไปถึงหลายตัน วัสดุที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะแผ่นส่วนใหญ่ ได้แก่ เหล็ก ทองแดง อลูมิเนียม โลหะผสมอลูมิเนียม และโลหะผสมทองแดง เป็นต้น หากสนใจทาง PisitMetal ของเรามีบริการ ปั้มโลหะ ขึ้นรูปโหละ ด้วยนะครับ กระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นมีดังต่อไปนี้ 1. การตัดเฉือน (Shearing Process) คือกระบวนการการแยกชิ้นส่วนโลหะแผ่นให้ได้ขนาดตามต้องการ โดยใช้แรงเฉือนจากเครื่องมือเฉพาะที่เรียกว่าพั้นช์(punch)และดาย(die) โดยพั้นช์มักเป็นใบมีดที่กดลงบนแผ่นโลหะโดยมีตัวรับด้านล่างคือดาย แรงตัดเฉือนที่พอดีของพั้นช์จะทำให้ชิ้นส่วนของแผ่นโลหะแยกออกจากกัน การขึ้นรูปแบบนี้แบ่งออกได้อีก 2 วิธี คือการปั้มเจาะ(blaking) และการตัดเจาะรู (piercing) 2. การดัดงอ (Bending Process) การดัดเป็นกระบวนการขึ้นรูปโลหะซึ่งมีการใช้แรงกับพื้นผิวระนาบของชิ้นส่วนแผ่นโลหะทำให้โค้งงอเป็นมุมและได้รูปทรงที่ต้องการ การดัดทำให้โลหะแผ่นเกิดการเสียรูปตามแกนเส้นตรงหนึ่งๆ(linear axis) ซึ่งอาจมีการดัด พับ หรืองอมากกว่าหนึ่งแห่งในคราวเดียวกัน โดยความหนาของโลหะแผ่นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงรัศมีการดัดจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับความหนาของแผ่นโลหะนั้นๆ การดัดงอมีประโยชน์ต่อการขึ้นรูปโลหะให้มีส่วนซับซ้อนได้ดี มักใช้ขึ้นรูปชิ้นส่วนรูปทรงงอที่อาจมีขนาดค่อนข้างเล็กเช่น ตัวยึด…

Uncategorized

โมลิบดีนัม (Molybdenum) คืออะไร นำไปทำอะไรได้บ้าง

โมลิบดีนัม (Molybdenum) คือธาตุโลหะทรานซิชั่นชนิดหนึ่ง มีสีเทาเงิน มันวาว และแข็ง มีเลขอะตอม 42 พบในปี ค.ศ. 1778 โดยนักเคมีชาวสวีเดนชื่อ Karl W. Scheel เป็นคนแรกที่ค้นพบแร่โมลิบดีไลต์ (Molybdenite) โดยปรกติแล้วนั้นเราจะไม่พบธาตุโมลิบดินัมในรูปแบบของธาตุอิสระในธรรมชาติ แต่จะพบในรูปของสารประกอบที่เรียกกันว่าแร่โมลิบดีไลต์ (MoS2) ซึ่งแร่ชนิดนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งที่มาหลักของโมลิบดินัม หากสนใจทาง PisitMetal ของเรามีบริการ ปั้มโลหะ ขึ้นรูปโหละ ด้วยนะครับ นอกจากนี้เรายังพบโมลิบดินัมในแร่เพาเวลไลต์ (Powellite, Ca(Mo)O4) และแร่วุลฟีไนต์ (Wulfenite, PbMoO4) อีกด้วยเช่นกัน ต่อมาในปี ค.ศ.1782  นักวิทยาศาสตร์ชื่อ P.J.Hjelm คือคนแรกที่สามารถสกัดเอาโมลิบดินัมอิสระออกมาได้ด้วยการนำคาร์บอนไปทำปฏิกิริยาออกไซด์กับธาตุชนิดนี้ในบรรยากาศที่ไร้ออกซิเจน ทำให้ได้ผลผลิตสุดท้ายออกมาเป็นผงโลหะสีเข้ม ซึ่งก็คือโมลิบดีนัมนั่นเอง              โมลิบดีนัมเป็นธาตุที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในเรื่องของความแข็งแรง มีความเหนียว ทนต่อการกัดกร่อน มีจุดหลอมเหลวที่สูงถึง 2996 องศาเซลเซียส มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวต่ำ นำความร้อนและนำไฟฟ้าได้ดีจึงมักถูกนำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็น การเตรียมสารเคมี อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมเซรามิกส์ และอุตสาหกรรมเหล็ก เป็นต้น…

Uncategorized

โลหะมีกี่ชนิด จำแนกอย่างไรบ้าง

ความก้าวหน้าในกระบวนการผลิตโลหะทำให้เราได้รับการปฏิวัติอุตสาหกรรม สิ่งนี้นำไปสู่การเติบโตอย่างทวีคูณของอารยธรรมมนุษย์ทำให้เรามาถึงจุดที่เราอยู่ในปัจจุบัน ทุกวันนี้โลหะประเภทต่างๆมีอยู่รอบตัวเรามากมาย ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ที่เราใช้ไปจนถึงภาชนะหุงหาอาหาร โลหะเป็นธาตุที่พบได้มากในธรรมชาติ ซึ่งเราสามารถจำแนกได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่เราต้องการ โดยหลักๆแล้วมีวิธีแยกประเภทโลหะสามวิธี ได้แก่ หากสนใจทาง PisitMetal ของเรามีบริการ ปั้มโลหะ ขึ้นรูปโหละ ด้วยนะครับ 1.การจำแนกโลหะตามโครงสร้างอะตอม (Classification by Atomic Structure) เป็นการแยกโลหะออกเป็นกลุ่มโดยอิงโครงสร้างอะตอมตามตารางธาตุเป็นหลัก โลหะที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันจะมีพฤติกรรมคล้ายกันเมื่อทำปฏิกิริยากับองค์ประกอบอื่น ๆ ดังนั้นจึงมีคุณสมบัติทางเคมีที่คล้ายคลึงกัน วิธีนี้สามารถแยกโลหะได้เป็นสามกลุ่มคือ โลหะอัลคาไลน์ (Alkali metal) เป็นโลหะกลุ่มที่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาสูงมาก ทำปฏิกิริยากับน้ำได้รุนแรง ไม่พบธาตุในรูปอิสระตามธรรมชาติ เป็นตัวนำความร้อนและนำไฟฟ้าได้ดี มีลักษณะนิ่ม โลหะในกลุ่มนี้ได้แก่ ลิเทียม,โพแทสเซียม, โซเดียม, แฟรนเซียม, ซีเซียม และรูบิเดียม เป็นต้น โลหะอัลคาไลน์เอิร์ธ (Alkaline earth metal) เป็นโลหะที่มีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีต่ำ สูญเสียอิเล็กตรอนได้ง่าย มีความหนาแน่น ความแข็งและจุดเดือดสูง โลหะในกลุ่มนี้ได้แก่ แมกนีเซียม, เบริลเลียม, แบเรียม, แคลเซียม, เรเดียม และสทรอนเซียม เป็นต้น…

Uncategorized

โลหะเหล็กคืออะไร มีอะไรบ้างที่เป็นโลหะเหล็ก

เมื่อพูดถึงโลหะเราสามารถอธิบายได้หลากหลายรูปแบบ โลหะบางชนิดอาจเหนียว บางชนิดอาจเปราะ โลหะอื่น ๆ อาจเป็นแม่เหล็กและบางชนิดไม่มีแม่เหล็กเลย สิ่งที่กล่าวมาล้วนเป็นความแตกต่างที่สำคัญ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อจัดประเภทโลหะแล้ว ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งที่ควรสังเกตคือโลหะนั้นเป็นโลหะเหล็กหรือโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก หากสนใจทาง PisitMetal ของเรามีบริการ ปั้มโลหะ ขึ้นรูปโหละ ด้วยนะครับ เมื่อพูดถึงคำว่า “โลหะเหล็ก (Ferrous Metal)” มักมีความหมายว่าโลหะนั้นๆ มีเหล็กเป็นองค์ประกอบที่มีสัดส่วนมาก ถือเป็นโลหะพื้นฐาน (base metal) นอกเหนือจากส่วนผสมอื่นๆที่มักจะมีปริมาณน้อยกว่า เหล็กเป็นธาตุโลหะที่มีประมาณ 4.5% ในเปลือกโลกโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของออกไซด์ (Oxide, Fe2O3), คาร์บอนเนต, ซิลิเกตและซัลไฟด์ แร่เหล็กที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตเหล็กมีอยู่ 5 ชนิด ได้แก่ แร่เหล็กแมกเนไทท์ (Magnetite) แร่เหล็กเฮมาไทท์ (Hematite) แร่เหล็กลิโมไนท์ (Limonite) แร่เหล็กซิเดอไรท์ (Siderite) และแร่เหล็กไพไรท์ (Pyrite) แร่เหล็กบริสุทธิ์ที่ได้จากการถลุงนั้นไม่มีความแข็งแรง อ่อนตัว และมีคุณสมบัติเชิงกลที่ไม่ดีนัก จึงต้องนำไปผสมกับส่วนประกอบอื่นๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพให้กลายเป็นโลหะเหล็กที่มีคุณสมบัติเหมาะกับการนำไปใช้งานในด้านต่าง ๆ ตัวอย่างของโลหะเหล็ก (Ferrous Metal)…

Uncategorized

การขึ้นรูปโลหะ (Metal Forming) แบ่งเป็นกี่ประเภทและมีกระบวนการอย่างไร

การขึ้นรูปโลหะ (Metal Forming) เป็นกระบวนการผลิตประเภทหนึ่งที่เปลี่ยนรูปร่างของโลหะในขณะที่อยู่ในสภาวะของแข็ง ให้กลายเป็นชิ้นงานที่มีรูปแบบตามความต้องการ โดยใช้แม่พิมพ์หรือเครื่องมือเฉพาะ (Die หรือ Forming Tool) ชิ้นงานจะถูกเปลี่ยนรูปร่างโดยไม่มีการเพิ่มหรือหายไปของเนื้อโลหะ กล่าวได้ง่ายๆว่ากระบวนการขึ้นรูปโลหะชนิดใดก็ตาม หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบมวลภายในของวัสดุ(โลหะ)นั้น ๆ การขึ้นรูปโลหะนี้ถือเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากกระบวนการขั้นต้นจำพวกการสกัด การหล่อและการบดอัดผงโลหะ และเมื่อผ่านการขึ้นรูปโลหะแล้ว จึงจะเข้าสู่กระบวนการเจียร การขัด การทาสี และการประกอบเป็นลำดับถัดไป กระบวนการขึ้นรูปโลหะถูกใช้ในการผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างและส่วนประกอบที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรมเช่น รถยนต์ อากาศยาน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ หากสนใจทาง PisitMetal ของเรามีบริการ ปั้มโลหะ ขึ้นรูปโหละ ด้วยนะครับ ประเภทของการขึ้นรูปโลหะ แบ่งได้ตามลักษณะวัสดุตั้งต้นซึ่งมี 2 ประเภท ได้แก่ โลหะแผ่น (Sheet Metal Forming Process) 1.กระบวนการตัด เฉือน (Shearing Process) เป็นวิธีการตัดแผ่นโลหะด้วยพั้นซ์ (punch)หรือใบมีด และดาย (die) ให้ได้รูปร่างตามที่ต้องการเพื่อนำไปใช้งานในกระบวนการต่อไป 2.กระบวนการพับขึ้นรูป (Bending Process) เป็นประบวนการขึ้นรูปโลหะด้วยการพับโลหะขึ้นจากแกนเส้นตรงหนึ่งๆจนโลหะมีลักษณะโค้งงอ…

Uncategorized

โลหะเบา (Light metal) คืออะไร มีกี่ประเภท

คุณอาจคิดว่าโลหะทั่วไปนั้นจะต้องมีลักษณะที่หนักหรือมีความหนาแน่นสูง ซึ่งนับว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องสำหรับโลหะโดยส่วนใหญ่ แต่ยังมีโลหะบางชนิดที่เบากว่าน้ำและบางชนิดก็เบาเกือบเท่ากับอากาศ โลหะเหล่านี้ถูกเรียกว่า โลหะเบา (Light metal) ลักษณะพิเศษที่สำคัญของโลหะประเภทนี้คือ เป็นโลหะที่มีน้ำหนักอะตอมต่ำ อัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักสูง มีความหนาแน่นต่ำ โดยตํ่ากว่า 4 กรัมต่อลูกบาศก์กเซนติเมตร(g/cm3) และมีความเป็นพิษต่ำเมื่อเทียบกับโลหะหนัก ด้วยคุณสมบัติที่เบา โลหะชนิดนี้จึงมักถูกใช้เป็นวัสดุในอุตสาหกรรมการเดินเรือ การบินและอวกาศ การใช้งานทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการทหาร ชิ้นส่วนเครื่องจักกล ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ จึงนับได้ว่าโลหะเบามีประโยชน์ที่หลากหลายและได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก หากสนใจทาง PisitMetal ของเรามีบริการ ปั้มโลหะ ขึ้นรูปโหละ ด้วยนะครับ ประเภทของโลหะเบา (Light metal) 1.อะลูมีเนียม (Aluminium, Ai) อะลูมิเนียมเป็นโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก มีน้ำหนักเบา( หนัก 1 ใน 3 ของเหล็ก ) ได้มาจากการถลุงแร่บอกไซต์ (Bauxite) โดดเด่นในเรื่องของความแข็งแรง ความเหนียวและมีความต้านทานการกัดกร่อนที่ยอดเยี่ยม อะลูมิเนียมมีคุณสมบัติเป็นตัวนำความร้อนและไฟฟ้าที่ดี มีอุณหภูมิหลอมเหลวตํ่า(658 ° C) มีความเหนียวมาก สามารถขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีต่างๆได้ง่าย สามารถรีดเป็นแผ่นได้ เคลือบผิวโลหะอื่นได้ดี…