Uncategorized

โลหะมีกี่ชนิด จำแนกอย่างไรบ้าง

ความก้าวหน้าในกระบวนการผลิตโลหะทำให้เราได้รับการปฏิวัติอุตสาหกรรม สิ่งนี้นำไปสู่การเติบโตอย่างทวีคูณของอารยธรรมมนุษย์ทำให้เรามาถึงจุดที่เราอยู่ในปัจจุบัน ทุกวันนี้โลหะประเภทต่างๆมีอยู่รอบตัวเรามากมาย ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ที่เราใช้ไปจนถึงภาชนะหุงหาอาหาร โลหะเป็นธาตุที่พบได้มากในธรรมชาติ ซึ่งเราสามารถจำแนกได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่เราต้องการ โดยหลักๆแล้วมีวิธีแยกประเภทโลหะสามวิธี ได้แก่

หากสนใจทาง PisitMetal ของเรามีบริการ ปั้มโลหะ ขึ้นรูปโหละ ด้วยนะครับ

Contents

โลหะ อตอม

1.การจำแนกโลหะตามโครงสร้างอะตอม (Classification by Atomic Structure)

เป็นการแยกโลหะออกเป็นกลุ่มโดยอิงโครงสร้างอะตอมตามตารางธาตุเป็นหลัก โลหะที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันจะมีพฤติกรรมคล้ายกันเมื่อทำปฏิกิริยากับองค์ประกอบอื่น ๆ ดังนั้นจึงมีคุณสมบัติทางเคมีที่คล้ายคลึงกัน วิธีนี้สามารถแยกโลหะได้เป็นสามกลุ่มคือ

โลหะอัลคาไลน์ (Alkali metal) เป็นโลหะกลุ่มที่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาสูงมาก ทำปฏิกิริยากับน้ำได้รุนแรง ไม่พบธาตุในรูปอิสระตามธรรมชาติ เป็นตัวนำความร้อนและนำไฟฟ้าได้ดี มีลักษณะนิ่ม โลหะในกลุ่มนี้ได้แก่ ลิเทียม,โพแทสเซียม, โซเดียม, แฟรนเซียม, ซีเซียม และรูบิเดียม เป็นต้น

โลหะอัลคาไลน์เอิร์ธ (Alkaline earth metal) เป็นโลหะที่มีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีต่ำ สูญเสียอิเล็กตรอนได้ง่าย มีความหนาแน่น ความแข็งและจุดเดือดสูง โลหะในกลุ่มนี้ได้แก่ แมกนีเซียม, เบริลเลียม, แบเรียม, แคลเซียม, เรเดียม และสทรอนเซียม เป็นต้น

โลหะทรานซิชัน (Transition metal) เป็นธาตุโลหะในบล๊อค-ดี (d-block) ของตารางธาตุ ธาตุเหล่านี้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดี นำความร้อนและไฟฟ้าที่ดี สามารถตอกหรือดัดให้เป็นรูปร่างได้อย่างง่ายดาย มีจุดหลอมเหลวสูง โลหะในกลุ่มนี้ได้แก่ ไทเทเนียม, วาเนเดียม, โครเมี่ยม, แมงกานีส, โคบอลต์ และนิเกิล เป็นต้น

โลหะ แม่เหล็ก

2.จำแนกตามโลหะแม่เหล็กและไม่ใช่แม่เหล็ก (Classification by Magnetic and Non-Magnetic Metals)

อีกวิธีการหนึ่งในการแยกความแตกต่างของโลหะคือการดูว่าโลหะนั้นๆมีคุณสมบัติแม่เหล็กหรือไม่ โลหะที่เป็นแม่เหล็กจะดึงดูดแม่เหล็กอย่างรุนแรง ได้แก่ เหล็ก, นิกเกิล และโคบอลต์ แต่โลหะที่ไม่มีคุณสมบัติแม่เหล็กนั้นจะไม่มีปฏิกิริยาต่อแม่เหล็กเลย หรือถ้าเกิดขึ้นก็จะเป็นปฏิกิริยาการดึงดูดที่อ่อนแอและน้อยมาก

อรูมีเนียม

3.จำแนกโลหะตามปริมาณเหล็ก (Classification by Iron Content)

วิธีที่นี้เป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไปในการจำแนกโลหะ เมื่อโลหะประกอบด้วยเหล็กจึงเรียกว่าโลหะเหล็ก (Ferrous Metal) เป็นโลหะที่มีความแข็งแรง ทนทาน ทนต่อแรงต้านและแรงดึง ได้แก่ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ และเหล็กอัลลอย ส่วนโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็กคือโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (Non Ferrous Metal)  มักเป็นโลหะบริสุทธิ์ ที่มีความแข็งแรงน้อยกว่าโลหะเหล็กมาก แต่มีข้อดีคือโลหะเหล่านี้ไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนจนเกิดเป็นสนิม มีลักษณะอ่อน ทำให้เหมาะกับการนำไปใช้งานด้านตกแต่งมากกว่างานโครงสร้าง โลหะเหล่านี้ได้แก่ ทองเหลือง ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว และดีบุก เป็นต้น