Uncategorized

การหล่อโลหะ คืออะไร

สำหรับการหล่อโลหะ คือ การขึ้นรูปโลหะ โดยการนำโลหะมาหลอมเหลว จากนั้นนำโลหะที่หลอมเลวแล้วนั้น นำไปเทเข้าสู่แบบหล่อ หรือแม่พิมพ์ และเมื่อโลหะแข็งตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ก็จะได้ชิ้นงานตามที่เราต้องการ โดยการเทน้ำลงบนแบบที่ที่เราทำไว้ ปล่อยให้น้ำในโลหะเกิดการแข็งตัว และหลังจากนั้น ถึงจะนำเอาชิ้นงานมาตกแต่ง หรือผ่านกระบวนการความร้อนอีกครั้ง ถึงจะได้ชิ้นงานที่สำเร็จเพื่อนำไปใช้งานได้ นั่นเอง 

หากสนใจทาง PisitMetal ของเรามีบริการ ปั้มโลหะ ขึ้นรูปโหละ ด้วยนะครับ

Contents

               โดยขนาดของชิ้นงานนั้น จะมีน้ำหนักตั้งแต่เล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งมีน้ำหนักหลายตัน เป็นต้น สำหรับคุณสมบัติของชิ้นงาน จะเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติของโลหะที่นำมาหล่อ รูปร่าง และขนาดของชิ้นงานหล่อ รวมถึงอัตราการเย็นตัวอีกด้วย ซึ่งกระบวนการหล่อโลหะนี้ จะมีขึ้นตอนการทำงานที่มากกว่าการเพิ่มความ จนหลอมโลหะละลาย อีกทั้งโดยส่วนใหญ่แล้วนั้น จะมีการเติมโลหะชนิดอื่นลงไปผสม และยังมีวิธีการกำจัดสารแปลกปลอมที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย

ขั้นรูปโลหะ

วิธีการหล่อโลหะ มีกี่วิธี

สำหรับวิธีการหล่อโลหะนั้น ทำได้หลากหลายวิธี ดังต่อไปนี้

  • การหล่อแบบเหวี่ยง
  • การหล่อแบบหล่อเซรามิกส์
  • การหล่อแบบต่อเนื่อง
  • การหล่อแบบหล่อทราย
  • การหล่อแบบฉีด หรือไดคาสท์

ข้อควรพิจารณาการเลือกใช้วิธีหล่อโลหะ

  • ราคา
  • ความเรียบผิว รวมถึงชนิดของโลหะ
  • ขนาด
  • จำนวนผลิต
  • รูปร่าง และความซับซ้อนของงาน
การหล่อโลหะ คืออะไร

               สำหรับการหล่อโลหะนี้ จะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไป โดยจะเป็นไปตามชนิดของแบบที่หล่อ แต่ในเบื้องต้นแล้วนั้น การหล่อทรายชื้น จะเป็นที่นิยมใช้กันโดยส่วนใหญ่ ซึ่งเริ่มจากการออกแบบงานหล่อโลหะ ให้ได้รูปร่างตามที่ได้ออกแบบไว้ จากนั้นนำมาขึ้นรูปเป็นแบบทรายหล่อ เพื่อให้ได้แบบที่หล่อ และพร้อมที่จะเทหล่อลงไป นั่นเอง

               แต่หากลักษณะงานที่ต้องการนั้น กำหนดให้มีโพรง จะต้องมีขั้นตอนการทำแบบไส้เพิ่มขึ้นมาอีก ดังนั้น ก่อนที่จะเทลงไป ต้องประกอบแบบไส้นี้เข้ากับแบบทรายหล่อให้เรียบร้อยเสียก่อน จากนั้น ให้เตรียมน้ำโลหะ ซึ่งขั้นตอนนี้ ต้องมีการควบคุมภาพน้ำโลหะ ให้ได้สัดส่วนตามที่กำหนดเสียก่อน ถึงจะนำไปลงไปเทในแบบหล่อที่เตรียมไว้ และเมื่อนำไปเทลงในแบบหล่อที่เตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นปล่อยให้ชิ้นงานแข็งตัวอย่างสมบูรณ์ แล้วค่อยทำการลื้อแบบหล่อออก เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ปรึกษาทีมวิศวกร เกี่ยวกับบริการแม่พิมพ์โลหะได้ที่นี่ ปั๊มโลหะ