Uncategorized

งานปั้มขึ้นรูป คืออะไร

อย่างที่รู้ดีกันอยู่แล้วว่า ผลิตภัณฑ์โดยส่วนใหญ่ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรานี้ จะถูกผลิตขึ้นทีละจำนวนมาก ๆ และด้วยกรรมวิธีนี้นี่เอง จึงทำให้เราได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูก ด้วยการใช้งานปั๊มขึ้นรูป นั่นเอง ถือเป็นอีกหนึ่งวิธี ที่จะช่วยให้ผลิตสินค้าขึ้นได้เป็นจำนวนมาก ๆ

หากสนใจทาง PisitMetal ของเรามีบริการ ปั้มโลหะ ขึ้นรูปโหละ ด้วยนะครับ

Contents

ขั้นรูปโลหะ

งานปั๊มขึ้นรูป คืออะไร

               สำหรับงานปั๊มขึ้นรูป คือ การขึ้นรูปโดยการงอ หรือตัด แผ่นโลหะบาง ๆ ให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ แต่สิ่งจำเป็นที่ต้องมีในงานปั๊มขึ้นรูป มีรายละเอียดดังต่อไป

  1. ต้องเป็นงานที่มีคุณภาพดี รวดเร็ว ที่สำคัญ ต้องมีต้นทุนที่ราคาไม่แพงมากนัก
  2. ต้องง่ายต่อการเตรียมเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ หรือ ง่ายต่อเครื่องจักรที่ต้องใช้ปั๊มขึ้นรูป
  3. ต้องเป็นรูปทรงที่สามารถปั๊มขึ้นรูป ด้วยการงอ หรือการตัด และต้องสร้างรูปทรงขึ้นได้

               เมื่อได้รายละเอียดดัง 3 ข้อนี้แล้ว จะช่วยให้การออกแบบ หรือผลิตสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพที่ดีอีกด้วย แต่สิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือ สภาพแวดล้อมในการผลิตปั๊มขึ้นรูป ถือเป็นเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่อง ที่เราควรต้องพิจารณา

ขั้นรูปโลหะ

องค์ประกอบของงานปั๊มขึ้นรูป มีอะไรบ้าง

               สำหรับองค์ประกอบสำคัญในงานปั๊มขึ้นรูปคือ เครื่องปั๊ม, วัสดุงาน (หรือที่เรียกกันว่า วัตถุดิบ ที่ต้องนำมาใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์) และแม่พิมพ์ ซึ่งถ้าให้อธิบายงานปั๊มขึ้นรูปในเชิงเทคนิคแล้วนั้น คือการวางวัสดุงาน ระหว่างเครื่องที่เป็นคู่ หรืออาจมากกว่านั้น แต่เมื่อเครื่องมือเพิ่มแรงลงไปที่วัสดุงานมาก อาจทำให้วัสดุงานชิ้นนั้น ไม่สามารถกลับมาเป็นรูปทรงเดิมได้อีก แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น การปั๊มขึ้นรูป จะมีความปราณีตในตัวสินค้ามากกว่า เพื่อให้ชิ้นงานออกมามีประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบทั้ง 3 ประการ คือ เครื่องปั๊ม แม่พิมพ์ และวัสดุงาน เพื่อให้งานที่ออกมานั้น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขั้นรูปโลหะ

ขั้นตอนวิธีงานปั๊มขึ้นรูป

               สำหรับขั้นตอนการปั๊มขึ้นรูป แม่พิมพ์ที่ติดอยู่กับเครื่องปั๊มนั้น จะเคลื่อนไหวขึ้นลง โดยการใช้เวลาปั๊มลงที่วัสดุงาน เพียงแค่ 2 – 3 วินาทีเท่านั้น ซึ่งหากดูเผิน ๆ แล้วนั้น อาจดูเหมือนว่าเป็นเรื่องง่าย แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น การที่งานปั๊มขึ้นรูปจะสำเร็จไปได้ด้วยดีนั้น อย่างที่เราได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่า ต้องอาศัย 3 องค์ประกอบที่ดี นั่นคือ เครื่องปั๊ม แม่พิมพ์ และวัสดุงาน ดังนั้นแล้ว จึงสรุปได้ว่า งานปั๊มขึ้นรูปจะดีได้ ต้องใส่ใจกับภาพรวมของกระบวนการปั๊มขึ้นรูปทั้งหมด นั่นเอง